Канюшня

Як пайду я ў новую канюшню

(па 2р. – усе радкі)

Засядлаю ко(а)ня варанога

Як паеду я ў чыстае поле

Прывяжу я коня я к тычыне

Сам пайду я да красно(а)й дзяўчыны

Добры вечар красная дзяўчына

А дзе тво(а)я ні(е)шчасная доля?

– Мая доля вячэрае дома

Павячэраў – спацячкі лажыцца

Бя(е)лым ліцом к сцяне вараціцца

А ка мне ж ён ло(а)жыцца плячамі

А к сцяне ж ён ло(а)жыцца вачамі.

 

аудыа – https://soundcloud.com/speuny-shod/avbq5h3esdvl

Posted in Алег Хаменка (Палац)

Ой Божа

Ой Божа, ты мой Божа

Дзе(я)ўчыну люблю

Сам я добра знаю

Яе ж не вазьму

О дай ты м(я)не Божа

Вечо(а)ра дождать(ся)

По(а)йду да дзяўчыны

Я ў пасьледні раз

 

Пры(й)шоў да дзяўчыны

Дзе(я)ўчына стоіць

Даў ёй – “Добры вечар”

А яна маўчыць –

“Ці маці набіла?” –

(Не) – Яна не ве(я)ліць

(А я) Мары не по(а)кідаю

(бо) Сэрдэнько бо(а)ліць

 

1 куплет – паўтор

 

аудыа – https://soundcloud.com/speuny-shod/fulqmjedjwv2

Posted in Алег Хаменка (Палац)

Зарадзі, Божа!

Зарадзі, Божа, жыта, да на новае лета, 

Юр’я,Юр’ева,  Юр’я,Юр’ева.

 

Коласам каласіста, на ядро ядраніста,

Юр’я,Юр’ева,  Юр’я…

 

Юр’я, нясі ключы, Юр’я, нясі ключы

Да адмкнуці землю, да адмкнуці землю,

Юр’я…

 

Зарадзі, Божа, жыта, да на новае лета,

Юр’я,Юр’ева,  Юр’я,Юр’ева.

 

А на стале жадана, а у печы румяна,

Юр’я,Юр’ева,  Юр’я…

 

Юр’я, нясі ключы, Юр’я, нясі ключы

Да адмкнуці землю, да адмкнуці землю,

Юр’я…

 

Зарадзі, Божа…  Божа…

 

 

відэа Агата – https://www.youtube.com/watch?v=ZFKkPsPPXJM

 

відэа Спеўны Сход з Агата –  https://www.youtube.com/watch?v=CbiF8KlEOik

 

відэа – https://www.youtube.com/watch?v=AZQUBpU2gu4

Posted in AGATA - Ірэна Катвіцкая, ВЕСНАВЫЯ І МАСЛЕНІЧНЫЯ

Новая навіна

Новая навіна – родзіць панна сына, 

парадзіла ў Бэтлееме Марыя едзіна,

парадзіла ў Бэтлееме Марыя едзіна,

 

На руках трымала, рэч яму співала,

сама своім створыцелем яго называла,

сама своім створыцелем яго называла.

 

Люлі-люлі сынку, люлі-люлі сынку,

дзе сам едзеш – бяры мяне за мамку-едынку,

дзе сам едзеш – бяры мяне за мамку-едынку.

 

Новая навіна – родзіць панна сына,

парадзіла ў Бэтлееме Марыя едзіна,

парадзіла ў Бэтлееме…  Марыя едзіна

 

відэа Спеўны Сход з Агата – https://www.youtube.com/watch?v=lid0sAv3sNM

 

аудыа  (этна-дуэт Йодкі / Вера і Патрыцыя, рэпетыцыя)

https://soundcloud.com/speuny-shod/jbx60au1pjel

 

аудыа  «Вера&Патрыцыя» feat. хор “Унія” (прэм’ера!)

https://soundcloud.com/tuzinhitou/feat-live-2015

 

відэа Агата – https://www.youtube.com/watch?v=MBN787mTVa8

Posted in AGATA - Ірэна Катвіцкая, КАЛЯДНЫЯ І ШЧОДРЫК

О-го-го каза жы

1. О-го-го каза жы, О-го-го шэра

Не ходзі каза жы ў чыстае поле.

 

2. О-го-го каза жы, О-го-го шэра

У чыстым у полі жы там жыта расце.

 

3. О-го-го каза жы, О-го-го шэра

Дзе каза рагомы – там жыта стагом.

 

4. О-го-го каза жы, О-го-го шэра

Дзе каза хвастомы – там жыта кустом.

 

5. О-го-го каза жы, О-го-го шэра

Дзе каза топ-топы – там жыта сем коп.

 

аудыа – https://soundcloud.com/speuny-shod/eup34h6xvjrt

гурт NHS, праект Ірэны Катвіцкай

Posted in AGATA - Ірэна Катвіцкая, КАЛЯДНЫЯ І ШЧОДРЫК

Го-го-го каза

1. Го-го-го каза,

Го-го-го шэра,

Дзе ж ты козанька,

Дзе ж ты бывала,

Я ў бару-бару,

Ягадкі брала.

 

2. Я ў бару-бару,

Ягадкі брала.

Як прыбег ваўчок,

Схапіў козаньку,

А ваўчанята –

За казянята.

 

3. Го-го-го каза,

Го-го-го шэра,

Як ты козанька,

Як ты крычала,

Так я крычала,

Ме-ге-ге-ге-ге.

 

4. Го-го-го каза,

Го-го-го шэра,

Як ты козанька,

Як ты ўцякала,

Так я ўцякала,

Туп-туп-туп-туп-туп.

 

5. Не хадзі каза,

Пад гэта сяльцо,

А ў тым сяльцы,

Чатыры стральцы,

Чатыры стральцы,

Радзяцца ісці.

 

6. Радзяцца ісці,

Козаньку ўбіці,

Козаньку ўбіці,

Шкурку злупіці,

Боты пашыці,

Да й шчэй знасіці.

 

7. Стара казішча,

Стань расхадзіся,

Стань расхадзіся,

Развесяліся,

А хазяіну

У ногі скланіся.

 

8. Шчэ й гаспадыні,

Што падарылі,

Мерачку аўса,

Наверх каўбаса,

Сала паласа,

Песенька ўся.

 

аудыа – https://soundcloud.com/speuny-shod/uyqakpessybp

сольны праект “Этна Фантазія”, голас, раяль – Ірэна Катвіцкая

Posted in AGATA - Ірэна Катвіцкая, КАЛЯДНЫЯ І ШЧОДРЫК

Аддаюся я каханню

Аддаюся я каханню

Ад цямна і да відна,

Хай не кіне нас яднанне

I на поўным схіле дня.

О, любоўнасці крыніца,

Ці магла б ты так умець

Зноў паслаць мяне на смерць,

А самой адной знябыцца?

А самой адной знябыцца?

 

Ты кахаеш! Слова — дзіва,

Полымя душы дае,

Божая рука шчасліва

Слёзы выцерла мае.

А калі мне лёс варожы

Ўдзеліць спадчыны такой,

Гордай я каханцы свой

Лёс не кіну на падножжа.

Лёс не кіну на падножжа.

 

Што мне ўдары грознай Паркі*,

Што мне помслівы праклён,

Як з пяшчотаю каханкі

Сыдзе рэшта маіх дзён,

Як анёл мой дух абудзіць,

Да нябёс яго памкне,

Хай твая рука ўва мне

Полымя душы астудзіць.

Полымя душы астудзіць.

 

Парка*- у старажытнарымскай міфалогіі – багіня лёсу

Музыка М.Кл.Агінскага, Словы невядомага аўтара
Пераклад Васіля Сёмухі

відэа – https://www.youtube.com/watch?v=qp1…

Posted in М.Кл.АГІНСКІ