Слёз тваіх больш не стрываю

 Слёз тваіх больш не стрываю,

Ідзі на абарону краю.

Не ўзніме міласць настрою,

Покуль не возьмеш ты зброю,

Не ўзніме міласць настрою,

Покуль не возьмеш ты зброю.

 

Тых пяшчотных слоў нямала

Панна любаму казала.

Ўзяў ён продкаў меч іржавы

І шляхам славы іх пайшоў,

І шляхам славы іх пайшоў.

 

Слёз тваіх больш не стрываю,

Ідзі на абарону краю.

Не ўзніме міласць настрою,

Покуль не возьмеш ты зброю,

Не ўзніме міласць настрою,

Покуль не возьмеш ты зброю.

Музыка М.Кл.Агінскага, Cловы А.Гарэцкага

 

відэа – https://www.youtube.com/watch?v=BE_i3rFac_0

Posted in М.Кл.АГІНСКІ

Толькі вамі летуценю

Толькі вамі летуценю, вас каханнем я радню,

Толькі вамі летуценю, і каханнем вас радню,

Ад любові ўсе здарэнні, жарсці, поўныя вагню…

Я пад вамі ў вашым ценю вам адданы, вамі сню.

 

Бачу я вас, і святлее неба з-пад навісі хмар.

Каханне стварыць умее прадмет спакуслівых мар.

 

Ад любові ўсе здарэнні, жарсці, поўныя вагню…

Я пад вамі ў вашым ценю вам адданы, вамі сню.

Толькі вамі летуценю, і каханнем вас радню.

 

Музыка М.Кл.Агінскага, Словы невядомага аўтара
Пераклад Васіля Сёмухі (рэдакцыя Аляксея Фралова)
Posted in М.Кл.АГІНСКІ

Малітва (Магутны Божа)

Магутны Божа! Ўладар сусьветаў,
вялізных сонцаў і сэрц малых,
над Беларусяй ціхай і ветлай,
рассып праменне Свае хвалы.

 

Дай спор у працы будзённай, шэрай,
на хлеб штодзённы, на родны край.
Павагу, сілу і веліч веры
у нашу праўду, у прышласць – дай!

 

Дай урадлівасць жытнёвым нівам,
учынкам нашым пашлі ўмалот.
Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай
краіну нашу і наш народ!

 

словы Н.Арсенневай, музыка М.Равенскага

відэа – https://www.youtube.com/watch?v=AA0LNk9tsIU

Posted in Бел. песні 1-ай пал. 20 ст.

Пагоня

Як толькі ў сэрцы трывожным пачую 
За краіну радзімую жах,
Успомню Вострую Браму сьвятую
І ваякаў на грозных канях.

У белай пені праносяцца коні, –
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць,
Старадаўняй Літоўскай Пагоні
Ні разбіць, ні спыніць, ні стрымаць!

У бязмерную даль вы ляціце,
А за вамі, прад вамі – гады.
Вы за кім у пагоню сьпяшыце?
Дзе шляхі вашы йдуць і куды?

Мо яны, Беларусь, панясьліся
За тваімі дзяцьмі уздагон,
Што забылі цябе, адракліся,
Прадалі і аддалі ў палон?

Бійце ў сэрцы іх – бійце мячамі,
Ні давайце чужынцамі быць!
Хай пачуюць, як сэрца начамі
Аб радзімай старонцы баліць…

Маці родная, Маці – Краіна!
Ні ўсьцішыцца гэтакі боль…
Ты прабач, Ты прыймі свайго сына,
За Цябе яму ўмерці дазволь!..

Усё лятуць і лятуць тыя коні,
Срэбнай збруяй далёка грымяць… –
Старадаўняй Літоўскай Пагоні
Ні разбіць, ні спыніць, ні стрымаць…

 

словы М.Багдановіча

відэа – https://www.youtube.com/watch?v=tZFfH-94zs4

Posted in Бел. песні 1-ай пал. 20 ст.

Ваяцкі марш (Мы выйдзем шчыльнымі радамі)

Мы выйдзем шчыльнымі радамі
На вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі,
А гвалту мы дамо адпор!

(Хай аджыве закамянелы)

Няхай жыве магутны, сьмелы
Наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы
Пакрыў сабой народны рух!

На бой! За шчасьце і за волю
Народу слаўнага свайго!
Браты, цярпелі мы даволі.
На бой! — усе да аднаго!

Імя і сілу беларуса
Няхай пачуе й бачыць той,
Хто сьмее нам нясьці прымусы
I першы выкліча на бой!

Браты, да шчасьця мы падходзім:
Хай гром грыміць яшчэ мацней!
У крывавых муках мы народзім
Жыцьцё Рэспублікі сваёй!

словы М.Краўцова, музыка У.Тэраўскага

відэа – https://www.youtube.com/watch?v=hy3CGOH0EfY&feature=player_embedded

Posted in Бел. песні 1-ай пал. 20 ст.

Беларуская марсельеза (Ад веку мы спалі і нас разбудзілі)

Ад веку мы спалі і нас разбудзілі,

Мы знаем, што трэба рабіць!

Што трэба свабоды, зямлі чалавеку,

Што трэба зладзеяў пабіць!

 

Што гэта за марная доля няшчасная:

Бяз хлеба, бяз грошаў працуй…

Усюды ганяюць, усюды сьмяюцца,

Ну, проста, хоць крыкні: «ратуй!»

 

Сьмяюцца над намі багатыя людзі,

Здаецца, панамі іх зваць,

Мы доўга цярпелі, цярпець больш ня можам,

Дык пойдзем мы долі шукаць!

(Пойдзем лепшай долі шукаць!)

 

Мы дружна паўстанем з касамі, з сярпамі,

Прагонім з зямлі палачоў!

Няхай нас сустрэнуць палямі, лугамі

Грамады працоўных людзёў!

 

словы А.Міхальчыка?, гарманізацыя  У.Тэраўскага

відэа – https://www.youtube.com/watch?v=AA0LNk9tsIU

 

Posted in Бел. песні 1-ай пал. 20 ст.

Калыханка

 

Баю-баю, Несьцерка,

А на лета – шэсьцерка,

Баю-баю, Петрачок,

А на лета – сем дачок.

Баю-баю, малое,

А на лета – другое,

Адно будзець нянька,

А другое – лялька.

Адно будзем калыхаць,

А другое – забаўляць,

Пойдзіць мамка ў асець,

І другое прынясець.

 

 

Posted in ДЗІЦЯЧЫЯ