Monthly Archives: March 2015

А ў полi вярба

А ў полi вярба, Пад вярбой вада. Там хадзіла, там гуляла Дзеўка малада. Дзеўка ад вады. Хлопец да вады, – Пастой, пастой, дзяўчоначка, Дай каню вады. – Я здыму парчу, Ножкi абвярчу, А вернемся мы дадому – Боцiкi куплю. – … Continue reading

Posted in НАРОДНЫЯ

За валом

Ой, за валом, за валом,   Ой, за валом-валом, валом зеляненькім Там одна девчына брала лён. Бо яна брала – выбар выбірала, гэй, Выбар выбірала – ўсю даліну сеяла.   За валом, за валом …  – прыпеў   Палюбіла хлопца … Continue reading

Posted in НАРОДНЫЯ

Паланэз Агінскага – Развiтанне з Радзiмай

Сонца праменне стужкай вузкай Ператкала помны вечар. Край бацькоўскi, край мой беларускi, Я табе кажу на развiтанне: «Да спаткання, да сустрэчы». Я табе кажу на развiтанне: «Да спаткання, да сустрэчы». Водар закiнутага саду, Ў небе зорка Мiлавiца, Таямнiцы паркавых прысадаў … Continue reading

Posted in М.Кл.АГІНСКІ

Вол бушуе

Вол бушуе, вэсну чуе, Вол бушуе, вэсну чуе, Воран крача, сыра хоча.   Воран крача, сыра хоча, Воран крача, сыра хоча, Дзеўка плача, замуж хоча.   Не бушуй вол, пойдзеш у поле, Не бушуй вол, пойдзеш у поле, Да ў … Continue reading

Posted in ВЕСНАВЫЯ І МАСЛЕНІЧНЫЯ

Вяселле

 Гойкнуў баравік на бару: -Сабірайцеся, грыбочкі на вайну. Паедзем апеначак ваяваць Каторая лепшая, з сабой браць.   Гойкнуў маладзік за сталом: -Сабірайцеся, сваточкі ўсім гуртом. Паедзем паненачак выбіраць, Каторая ў вяночку, з сабой браць.   Дадому сваты, дадому Паелі конікі … Continue reading

Posted in БАРАДУЛІНСКІЯ

На моры жабка

На моры жабка красенцы ткала. Рана-рана красенцы ткала.   Прыйшоў арачак да жабкі ў сваты. Рана-рана, да жабкі ў сваты.   -А ў цябе ў жабкі кароткі лапкі Рана-рана, кароткі лапкі.   -А ў цябе, рачак у срачцы вочкі. Рана-рана, … Continue reading

Posted in БАРАДУЛІНСКІЯ

Прыпеўкі

А мы піць будзем і гуляць будзем. А прыйдзе смерць паміраць будзем.   А смерць прыйшла мяне дома не знайшла. Я ў карчомачцы сяджу і гарэлачку цаджу.   Гарэлачка горка, пра яе гаворка. Гарэлачка, Божа мой, Што з цябе бярэцца? … Continue reading

Posted in БАРАДУЛІНСКІЯ